Reference:

Rozpracované akce v roce 2015

Přístavba a nástavba rodinného domu manželů XXXXX - Zelená úsporám 2014

Oprava povrchu podlahy ve víceúčelové hale 

Stabilizace svahu a chodníku pro pěší na ulici Na Baloně

 

Příjemné prožití Vánočních svátků a do Nového roku 2015 hodně lásky, pevné zdraví, vnitřní klid a spoustu energie na správná rozhodnutí. Krásný zářivý rok 2015!!

 

Úspěšně dokončené akce v roce 2014

Ošetření stromů na hřbitově v obci Vyklantice (dotace ve výši 75%)
 
Revitalizace zeleně ve městě Ždánice (dotace ve výši 75%)
 
Revitalizace vegetačních prvků v zámeckém parku Střílky (dotace ve výši 75%)
 

Revitalizace topolové aleje u lázní v Bludově - akce úspěšně ukončena

Snížení imisní zátěže revitalizací krajinného rámce I. etapa - Olšany u Prostějova - akce úspěšně ukončena

Revitalizace krajinného rámce II. - akce úspěšně ukončena

Úspěšně dokončené akce v roce 2013

Lípa srdčitá v obci Vyklantice (dotace ve výši 80%)

Revitalizace objektu základní školy Žďárná (dotace ve výši 90%)

Regenerace zeleně v Městysi Nová Říše (dotace ve výši 75%)

Výsadba alejí v lokalitě Ivaň - Oplocany (dotace ve výši 90%)

Akce v roce 2012

Program péče o krajinu

Památná lípa v obci Vyklantice (dotace ve výši 80%)

 

Rozpracované akce 2011/2012/2013

Sběrný dvůr odpadů pro obec Žďárná - ve fázi realizace

 

- zateplení základní školy, akceptace žádosti, výběr vítěze veřejné zakázky

- rekonstrukce MŠ a OÚ, akceptace žádosti

- kanalizace

- sběrný dvůr

- cyklostezka

 

Úspěšně dokončené akce 2010/2011

Operační program životního prostředí

Regenerace zeleně v obci Archlebov - akce úspěšně ukončena

Regenerace zeleně v obci Tasov - akceptace žádosti

Ošetření stromů v obci Žarošice - akce úspěšně ukončena

Úspěšně dokončené akce 2011

Operační program životního prostředí

Ošetření stromů v obci Oplocany - akce úspěšně ukončena

Regenerace zámeckého parku v obci Laškov - akce úspěšně ukončena

Ošetření stromů v Biocentru Gryngle v Bludově - akce úspěšně ukončena

Autorský dozor na akci Zelená Libina II. - akce úspěšně ukončená

 

Úspěšně dokončené akce 2009/2010

Operační program životního prostředí

Regenerace zeleně v areálu nemocnice Olomouc - akce úspěšně ukončena

Ošetření stromů v obci Bystročice - akce úspěšně ukončena

Regenerace zeleně v obci Libina - akce úspěšně ukončena

Ošetření obecních stromů v Baníně - akce úspěšně ukončena

Ošetření lip na hřbitově v Unčíně - akce úspěšně ukončena

Ošetření stromů v obci Kladky - akceptace žádosti

 

Úspěšně dokončené akce 2010

Program péče o krajinu

Ošetření památné lípy v obci Skřípov (dotace ve výši 85%) *

Ošetření stromů na hradě Svojanov (dotace ve výši 80%) *

Ošetření lip na náměstíčku v Dolní Lhotě (dotace ve výši 70%) *

Ošetření památných stromů na hrázi v Konici (dotace ve výši 100%) *

 

 

 ( * - všechny tyto akce ve spolupráci s firmou Ing. Petr Pěta)